SPECIAL LEASE VERZEKERING

GROENE KAART

Als uw auto via Special Lease verzekerd is, ontvangt u de groene kaart gelijktijdig met de instructiekaart. Is uw auto via een andere maatschappij verzekerd dan ontvangt u de groene kaart via uw werkgever of zijn verzekeringsmaatschappij. Uw leaseauto is alleen verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. Voor landen die niet op de kaart zijn aangegeven, dient u contact op te nemen met de afdeling Assurantie via 036 547 11 00.

De groene kaart is het bewijs dat een auto met eventuele aanhanger internationaal WA is verzekerd en dat de eventuele kosten aan derden vergoed worden. De groene kaart heeft een looptijd die gelijk is aan het contract.

DENKT U OOK AAN DE GROENE KAART VOOR DE CARAVAN?

 

Wanneer u met een aanhangwagen of caravan met een gewicht van meer dan 750 kg naar Duitsland, Spanje of Polen gaat, adviseren wij hiervoor een aparte groene kaart te laten maken. U kunt deze aanvragen bij de afdeling Assurantie: 036 547 12 80 of dit online aanvraagformulier invullen.

Buitenlandverklaring

Voor de ex-Oostbloklanden, Marokko, de Balkan-landen alsmede Turkije is het noodzakelijk een buitenlandverklaring op te vragen bij de afdeling Assurantie. In deze verklaring verstrekt Special Lease u als leaserijder toestemming om de auto te gebruiken. In deze landen is het begrip leasing namelijk nog geen algemeen goed. Het is noodzakelijk dat u aangeeft in welke periode u naar het buitenland vertrekt en dat u een leesbare kopie van uw rijbewijs opstuurt.

Waarborgfonds

Iedere bezitter/houder van een motorrijtuig is volgende de wet verplicht zijn voertuig tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) te verzekeren. Na een verkeersongeval zal het slachtoffer in de regel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker kunnen aanspreken voor een schadevergoeding. Het komt echter voor, dat schade wordt aangebracht door motorrijtuigen (waaronder bromfietsen), terwijl er geen veroorzaker of verzekeringsmaatschappij is, die voor de schadevergoeding kan worden aangesproken. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer dan uitkomst bieden.

Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in Nederland de schade is ontstaan, die is veroorzaakt door: 

  • een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;
  • een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was (schade aan het gestolen motorrijtuig wordt niet vergoed);
  • een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar;
  • een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Wat is vereist?

Het staat vast dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. U moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. 

Denk aan tijdige aangifte bij de politie! Doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen! Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding. 

Bewijs

De alleenstaande verklaring van uzelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om uw lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld. Getuigen moeten uiteraard bereid zo nodig bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen. 

Hoe te melden?

U dient de schade bij ons te melden. Tijdens het maken van de melding zal een van onze medewerkers u erop attenderen dat de schade op het Waarborgfonds te claimen is als de medewerker bij het vastleggen van uw schademelding daar aanleiding toeziet. U stuurt de benodigde stukken naar ons toe. Wij zullen ervoor zorgen dat de schade bij de verzekeraar bekend wordt en dat zij het dossier bij het Waarborgfonds zullen indienen. Uw en onze belangen zullen door de verzekeraar waargenomen worden.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN