AFSCHRIJVINGSTABEL BPM

VERANDERINGEN AFSCHRIJVINGSTABEL

 

Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe afschrijvingstabel bekend gemaakt. Deze nieuwe tabel treedt per 1 juli 2012 in werking. In maart 2012 werd door de Hoge Raad bepaald dat de afschrijvingstabel zoals deze werd gebruikt door de belastingdienst in strijd was met Europese regelgeving.

Volgens deze nieuwe afschrijvingstabel wordt de BPM sneller afgeschreven in vergelijking met de oude afschrijvingstabel. De afschrijving op BPM voor auto’s ouder dan een maand en jonger dan 4,5 jaar is nu 3 procentpunt hoger dan in de oude BPM afschrijvingstabel.

Via onderstaande link kunt u zien wat dit voor u betekent:

Download de afschrijvingstabel

Tarieven BPM

De CO2-grenzen in de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s.

Met ingang van 1 juli 2012 komt er een vierde schijf in de tariefstructuur van de BPM. Hierdoor zullen de ‘slurpers’ zwaarder belast worden.

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven.

De huidige vaste toeslag in de BPM voor dieselauto’s ter compensatie van het accijnsvoordeel dat een dieselauto geniet, wordt met ingang van 1 juli 2012 omgezet in een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. De CO2-afhankelijke dieseltoeslag gaat uit van een tarief per gram CO2-uitstoot boven de 70 gr/km. Dit houdt in dat vanaf 1 juli 2012 voor dieselauto’s met een CO2 -uitstoot van minder dan 92 gr/km maar meer dan 70 gr/km niet langer volledige vrijstelling BPM geldt; wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling zal slechts gaan gelden voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70  gr/km.

In de onderstaande tabel zijn de tarieven van de BPM per 1 januari 2011, per 1 januari 2012 en per 1 juli 2012 opgenomen.

Via deze link kunt u zien wat dit voor u betekent.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN