DE EIGEN BIJDRAGE

WAT IS AFTREKBAAR?

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Een eigen bijdrage die de werknemer aan de werkgever betaalt voor de auto is alleen aftrekbaar als het een vergoeding is voor privé-gebruik van de auto. Alle eigen bijdragen voor privé-gebruik mogen op de bijtelling in mindering worden gebracht. Dat geldt ook als een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd van de werknemer omdat deze bijvoorbeeld kiest voor een auto uit een duurdere klasse.

Andere voorbeelden van aftrekbare eigen bijdragen zijn: bijdragen voor parkeerkosten, accessoires, de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking en een vast bedrag per gereden privé-kilometer, voorzover deze bijdrage aan de werkgever wordt betaald. Voor de eigen bijdrage van de werknemer bij schade geldt een aanvullende voorwaarde: de schade mag niet het gevolg zijn van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen van de werknemer. Tevens geldt als voorwaarde dat de werkgever vóóraf met de werknemer heeft afgesproken dat zijn bijdrage een eigen bijdrage is voor privé-gebruik.

De eigen bijdrage is, behalve in zeer specifieke uitzonderingsgevallen, alleen aftrekbaar tot het bedrag van de bijtelling. Als de eigen bijdrage hoger is dan de bijtelling, kan de bijtelling hierdoor dus in de regel niet ‘negatief’ worden.

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden), ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon:

0800 – 0443 (voor ondernemers)
0800 – 0543 (voor particulieren)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN