NIET ACCEPTABELE SCHADE RECLAME

RECLAME

Na beëindiging van de contractperiode zal de reclame verwijderd moeten worden. Indien de reclame niet is verwijderd, er zichtbare verkleuring is opgetreden of dat bij het verwijderen van de reclame de lak is beschadigd zullen de kosten om dit te herstellen in rekening worden gebracht.

NIET ACCEPTABELE SCHADE RECLAME

NIET VERWIJDERDE RECLAME
Niet verwijderde reclame
Reclame die niet is verwijderd.
VERKLEURING VAN DE LAK

Verkleuring lak reclame

Wanneer er een verkleuring van de lak zichtbaar is na het verwijderen van de reclame.

BESCHADIGING VAN DE LAK

Beschadiging lak reclame

Wanneer door het verwijderen van reclame de lak is beschadigd.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN