OP VAKANTIE MET UW LEASEAUTO

GA GOED VOORBEREID OP REIS

Voordat u naar het buitenland gaat voor een zakenreis of voor een vakantie, is het raadzaam om een aantal zaken na te lopen. Zorg ervoor dat uw auto in prima staat is: controleer het oliepeil, het niveau van de koelvloeistof en de spanning van uw banden (vergeet het reservewiel niet).

Controleer in ieder geval

  • Of uw groene kaart nog geldig is
  • Of het nodig is om een verzekering voor vervangend vervoer af te sluiten

DE 7 MEEST GESTELDE VRAGEN ALS U NAAR HET BUITENLAND GAAT…

1 - BEN IK IN HET BUITENLAND OOK VERZEKERD?

De groene kaart is het bewijs dat een auto met eventuele aanhanger internationaal WA is verzekerd en dat de eventuele kosten aan derden vergoed worden. De groene kaart heeft een looptijd die gelijk is aan het contract. Denkt u ook aan de groene kaart voor uw caravan? Deze is alleen nodig in Spanje, Polen en sinds 2004 ook in Duitsland. Daar moet een caravan een eigen groene kaart hebben, met het kenteken van de auto. Indien de auto via Special Lease verzekerd is, kunt u deze bij ons aanvragen.

Op uw groene kaart staat vermeld in welke landen u verzekerd bent. Voor landen die niet op de kaart zijn aangegeven, dient u contact op te nemen met de afdeling Assurantie via 010 422 50 55.

Voor de ex-Oostbloklanden, Marokko, de Balkan-landen alsmede Turkije is het noodzakelijk een buitenlandverklaring op te vragen bij de afdeling Assurantie. In deze verklaring verstrekt Special Lease u als leaserijder toestemming om de auto te gebruiken. In deze landen is het begrip leasing namelijk nog geen algemeen goed. Het is noodzakelijk dat u aangeeft in welke periode u naar het buitenland vertrekt en dat u een leesbare kopie van uw rijbewijs opstuurt.

2 - IK HEB EEN LEKKE BAND. WAT NU?

Rijdt u een lekke band? U kunt deze het beste dan zelf verwisselen of repareren met de spuitbus. Laat u dit door onze alarmcentrale doen, dan zijn daar voor u kosten aan verbonden.

3 - WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG ALS IK MET MIJN LEASEAUTO NAAR MAROKKO GA?

Indien u met de auto naar Marokko wilt, heeft u de volgende documenten nodig:

  • Buitenlandmachtiging. Deze kunt u aanvragen bij de afdeling Assurantie van Special Lease, 010 422 50 55.
  • Een getekende leaseovereenkomst.

Met deze documenten gaat u naar het Marokkaanse consulaat voor een stempel om uw papieren te legaliseren.

4 - HOE TANK IK MET MIJN LEASEAUTO IN HET BUITENLAND?

Heeft u uw brandstof meegeleast, dan beschikt u over een Multi Tank Card. Uw werkgever beslist of u een binnenlandpas krijgt of een buitenlandpas (ook wel MTC/DKV genoemd). Met een buitenlandpas kunt u tanken in: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk bij de DKV tankstations. U kunt er ook tol mee betalen, vloeistoffen en het wassen van uw auto.

Indien u een MTC/DKV brandstofpas heeft, kan het zijn dat in het buitenland om de berijderscode wordt gevraagd. Dat zijn de 4 cijfers achter het kenteken aan de DKV-kant van de pas. Eind 2006 zijn de passen enigszins veranderd qua lay-out. Daarbij is de DKV-kant zilvergrijs van kleur geworden en staat de berijderscode vermeld als ” Karte/carte/card” met daarboven de 4 cijfers.

Heeft u een binnenlandpas en is het toch nodig om in het buitenland te tanken, dan kunt u de brandstof declareren via onze website. Special Lease factureert dit door aan uw bedrijf en geeft op de factuur aan dat het om een declaratie gaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens (wanneer getankt, waar) als uw werkgever hierom vraagt.

5 - VERVANGEND VERVOER IN HET BUITENLAND.

Uiteraard kan Special Lease voor u ook in het buitenland vervangend vervoer regelen. Dit is afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met ons heeft gemaakt. De kosten hiervan zullen meestal worden doorbelast aan uw werkgever.

Indien er geen vervangend vervoer in het buitenland in het contract is opgenomen, adviseren wij u om via uw reisverzekeraar (als onderdeel van de reisverzekering) een verzekering voor vervangend vervoer af te sluiten.

Let op!

Indien u de beschikking krijgt over een huurauto blijft u zelf verantwoordelijk voor het afmelden van de auto wanneer u deze inlevert. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de auto op dat moment wordt ingeleverd.

6 - DECLARATIES BUITENLAND

Moet uw auto in het buitenland worden gerepareerd? Dat kunt u dan door de plaatselijke dealer laten uitvoeren. In het buitenland wordt in het algemeen contant betaald. De kosten voor reparatie zult u moeten voorschieten. Laat daarom de factuur op naam van Special Lease zetten en de BTW apart specificeren. In de meeste gevallen kunt u de kosten achteraf bij ons declareren.

Let wel: bedraagt de reparatie meer dan € 250 excl. BTW? Stel ons dan telefonisch op de hoogte.

7 - WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL?

Natuurlijk is dit geen prettig onderwerp. Maar stel: u wordt ziek tijdens uw buitenlandse reis. Of u raakt betrokken bij een ongeval. Dan kan het gebeuren dat u op medisch advies de auto niet naar Nederland kan terugrijden. Als ook een andere inzittende de besturing niet kan overnemen, bestaat het recht op transport van de auto naar Nederland. Neem hiervoor contact op met onze Hulpdienst.

De inzittenden kunnen dan gebruikmaken van het openbaar vervoer (2e klas), langs de kortste weg, naar de eindbestemming of terugkeren naar Nederland. Voor een personenauto kan eventueel een vervangende bestuurder ter beschikking worden gesteld.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN