LOONHEFFING

HOE ZIT HET MET DE LOONBELASTING?

Met ingang van 1 januari 2006 is de heffing van de belasting over het privé-gebruik van de auto van de werkgever overgeheveld van de inkomstenbelasting naar de loonbelasting. Het privé-gebruik van de auto van de werkgever leidt dus niet langer tot een afrekening aan het einde van het jaar, maar per loontijdvak. De werkgever telt per loontijdvak de bijtelling wegens het privé-gebruik van de auto van de werkgever bij als loon in natura. Bij een maandelijks loontijdvak bedraagt de bijtelling 1/12 van 14% of van 25% van de catalogusprijs, bij een loontijdvak van vier weken bedraagt de bijtelling 4/52 van 14% of van 25% van de catalogusprijs. De in te houden loonheffing wordt volgens de witte tabel berekend.

De bijtelling wegens het privé-gebruik van de auto van de werkgever behoort tot de grondslag voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De werkgever dient deze bijdrage bruto aan de werknemer te compenseren. De bijtelling wegens het privé-gebruik van de auto van de werknemer behoort niet tot de grondslag voor de berekening van de premie werknemersverzekeringen.

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden). Ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon

0800 – 0443 (voor ondernemers) 0800 – 0543 (voor particulieren)

De werknemer die de auto van de werkgever niet voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé gebruikt kan aan de bijtelling ontkomen. Dit kan de werknemer aantonen door het overleggen van een “verklaring van geen privé-gebruik”. Deze verklaring is aan te vragen bij de belastingdienst in Winterswijk. Elders op deze site vindt u een link naar het aanvraagformulier. De belastingdienst zal op dit verzoek een beschikking afgegeven, op basis waarvan de werkgever de bijtelling achterwege kan laten. Alleen met een dergelijke beschikking is de werkgever gevrijwaard van fiscale consequenties van het niet verwerken van het privé-gebruik van de auto van de werkgever in de salarisadministratie.

Het hebben van een dergelijke verklaring van de belastingdienst werkt uitsluitend als vrijwaring voor de werkgever. De werknemer zal te allen tijde moeten kunnen aantonen dat hij inderdaad de auto van de werkgever op jaarbasis niet voor meer dan 500 kilometer privé heeft gebruikt. Daartoe kan de werknemer bijvoorbeeld een sluitende kilometeradministratie te voeren. Mocht blijken dat de werknemer ten onrechte een beschikking geen privé-gebruik heeft aangevraagd, dan zijn de fiscale consequenties voor de werknemer, tenzij de werkgever op de hoogte was van de onjuistheid van de afgegeven verklaring. De consequentie voor de werknemer is dat aan hem een naheffingsaanslag loonbelasting kan worden opgelegd met rente en eventueel een boete. Tevens geldt dat de werknemer ook nog de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet verschuldigd is, voorzover de werknemer nog niet de maximale bijdrage heeft betaald. De werkgever hoeft hiervoor geen compensatie te betalen aan de werknemer.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN