EEN BEKEURING

INFORMATIE OVER BEKEURINGEN EN BRANDSTOFDECLARATIE

Hier leest u hoe u brandstof kunt declareren, en wat u doet als de auto in beslag wordt genomen of als u bekeurd bent.

1. U HEEFT EEN BEKEURING GEKREGEN

Bekeuringen worden automatisch afgehandeld door Special Lease. Wij sturen u vervolgens per email of per post een betalingsverzoek. Indien u niet (tijdig) betaalt, wordt de bekeuring doorbelast aan de werkgever. Het totaalbedrag wordt dan verhoogd met administratiekosten.

Bent u het niet eens met een bekeuring? Ga dan in beroep bij de officier van justitie of de kantonrechter.

In beroep gaan en foto opvragen

Meer informatie over het instellen van beroep tegen een CJIB beschikking vindt u op de website van het OM. Het is ook mogelijk om bij het digitaal loket een foto op te vragen (indien van toepassing).

Meer informatie kunt u verkrijgen op www.cjib.nl of via telefoonnummer 058 234 21 30.

In beroep gaan tegen een gemeentelijke bekeuring/buitenlandse bekeuring

Deze informatie verschilt per gemeente en per land en daarom kunt u deze informatie terug vinden in de bijlage van uw bekeuring.

Meer informatie over het digitaal betalen van de bekeuring vindt u bij onze veelgestelde vragen (FAQ).

Bekijk voor meer informatie over AcceptEmail en voorbeelden van een digitale bekeuring het volgende filmpje:

2. BRANDSTOF DECLAREREN

Als u een brandstofpas hebt, maar niet in de gelegenheid was deze te gebruiken, dan kunt u – na toestemming van uw werkgever – de brandstof declareren. Bewaar in dit geval altijd de tankbon, omdat deze ter controle opgevraagd kan worden.

Hoe werkt het?

  • Log in op de MTC-site met behulp van het 19-cijferige pasnummer, het kenteken en de pincode.
  • Ga naar Declaraties en klik op ‘Toevoegen’ om een nieuwe declaratie in te voeren.
  • Voer een bank- of girorekeningnummer in.
  • Voer een Nederlandse postcode en huisnummer in en klik op ‘Controleren’. De bijbehorende straat en woonplaats worden automatisch ingevuld.
  • Voer het aantal liters en het totaalbedrag in.
  • Klik op ‘Ter accordering aanbieden’. De declaratie nog niet indienen? Klik dan op ‘Bewaren’.

Het is mogelijk om meerdere transacties op één declaratie in te voeren. Bent u uw inloggegevens vergeten? Neem dan contact met ons op. Wanneer u drie keer achter elkaar een foutieve inlogpoging doet, wordt de toegang voor de rest van de dag geblokkeerd.

3. UW AUTO WORDT IN BESLAG GENOMEN

Wordt uw auto in beslag genomen? Geef dan bij de betreffende instantie aan dat de auto in eigendom van Special Lease is en meld de inbeslagname direct bij de Driver Desk.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN