APARTE REGELINGEN

WAT VOOR REGELINGEN ZIJN ER?

Hieronder treft u meer informatie aan over aparte regelingen zoals kilometervergoeding en carpoolen. Klik op een van de onderwerpen voor de benodigde informatie.

APARTE REGELINGEN

HOGERE BIJTELLING

De bijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto is formeel een minimum. In de situatie dat de waarde van het werkelijke privé-gebruik hoger is dan de bijtelling bijvoorbeeld omdat de werknemer uit dienst is of op non-actief gesteld is), moet de werkelijke waarde van het privé-gebruik bij het inkomen worden geteld. Het ligt op de weg van de inspecteur om een eventuele hogere bijtelling aan te tonen. Voor de energiezuinige auto, waarvoor een bijtelling geldt van 14% is deze bijtelling ook echt een maximum. Ook bij uitzonderlijk privé gebruik van deze auto blijft de bijtelling 14%.

KILOMETERVERGOEDING

Met ingang van 1 januari 2006 kan de werkgever zowel voor zakelijke kilometers als voor woon-werkkilometers een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geven. Het moet hier dan wel gaan om vervoer dat niet vanwege de inhoudingsplichtige is verstrekt. Het is dus niet mogelijk om een kilometervergoeding te verstrekken indien er geen kosten drukken op de werknemer.

Indien er sprake is van een regelmatig arbeidspatroon kan de werkgever ook een vaste (onbelaste) vergoeding geven terzake van het rijden met de privé auto van woon-werkkilometers. Deze vaste vergoeding gaat uit van 214 gewerkte dagen op jaarbasis en wordt als volgt verkregen.

214 dagen x enkele reisafstand x 2 x € 0,19.

Bij een loontijdvak van één maand, kan 1/12 van het hiervoor verkregen bedrag onbelast worden uitbetaald. Indien het loontijdvak vierweken is, dan mag per periode 1/13 van het hiervoor verkregen bedrag onbelast worden uitbetaald.

Hiervoor geldt als voorwaarde dat op ten minste 70% van de arbeidstijd naar de vaste werkplek wordt gereisd. Bovenstaande formule geldt dus niet voor ambulante werknemers.

Indien gebruik gemaakt wordt van deze formule hoeft aan het einde van het jaar voor het woon werk-verkeer geen calculatie meer gemaakt te worden of er al dan niet te veel onbelast vergoed is.

CARPOOLEN MET EIGEN AUTO

Als tussen de werkgever en de chauffeur van de auto is afgesproken dat de chauffeur andere werknemers meeneemt, mag de werkgever de bestuurder een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geven. Ook voor de omrij-kilometers mag een onbelaste vergoeding van € 0,19 worden gegeven. De meerijders hebben geen recht op een onbelaste vergoeding.

Als de chauffeur en meerijder(s) uit privé-overwegingen carpoolen, mag de werkgever zowel de chauffeur als de meerijder(s) een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geven, voor de kilometers die zij via de meest gebruikelijke route zouden maken. Omrij-kilometers mogen dan niet onbelast worden vergoed.

CARPOOLEN MET AUTO VAN DE ZAAK

Voor werknemers die carpoolen met de auto van de zaak geldt dat de omrij-kilometers die de bestuurder van de auto maakt om de andere werknemer(s) op te halen en thuis te brengen als zakelijke kilometers worden beschouwd, voor zover dit carpoolen wordt geregeld via de werkgever. Indien sprake is van vrijwillig carpoolen, dan zijn de omrij-kilometers voor de bestuurder privé-kilometers. Aan de opgehaalde collegae kan dan op reguliere wijze een onbelaste vergoeding worden betaald van € 0,19 per kilometer voor de collega die opgehaald wordt. Indien het carpoolen geschiedt op initiatief van de werkgever kan aan de meerijder(s) geen vergoeding worden betaald. Er drukken in dat geval immers geen kosten op de meerijder(s).

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden). Ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon

0800 – 0443 (voor ondernemers) 0800 – 0543 (voor particulieren)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN