ONLINE BRANDSTOFDECLARATIE VERWERKEN

DECLAREER UW BRANDSTOFKOSTEN

DECLAREREN VIA INTERNET

Wanneer brandstof is opgenomen in uw leasecontract en u kunt tijdelijk niet tanken met uw brandstofpas, dan kunt u uw brandstofkosten via internet bij ons declareren. Wij adviseren u niet te lang wachten met het declareren van deze kosten. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u doorlinken naar het systeem van Multi Tank Card, waar u uw declaratie kunt invullen.

Afhankelijk van de afspraken, die zijn gemaakt met uw werkgever, kunt u binnenlandse en/of buitenlandse tankingen declareren en worden de declaraties door Special Lease of uw werkgever geaccordeerd. Tien procent van de bij Special Lease binnengekomen declaraties zullen wij steekproefsgewijs controleren. Wij vragen hiervoor de kopieën van de tankbonnen bij u op. Deze worden vergeleken met de ingediende declaratie. Wettelijk bent u verplicht de tankbonnen voor een termijn van zeven jaar te bewaren.

Iedere week betaalt Multi Tank Card de geaccordeerde declaraties. Het betalen van de ingediende declaratie kan vertraging oplopen, wanneer uw declaratie door ons of uw werkgever wordt gecontroleerd. Bij controle door Special Lease wordt de declaratie pas na controle geaccordeerd voor betaling.

 

DECLARATIEFORMULIER

Download NL-versie

 

BELANGRIJKE TIPS BIJ HET INVOEREN VAN EEN DECLARATIE VIA DE INTERNETSITE VAN MTC:

  • Vul bij het inloggen op de MTC-site het 19-cijferige pasnummer van uw brandstofpas zonder spaties in. Verder vult u het kenteken dat op de pas staat zonder koppeltekens in en de pincode die bij de pas hoort.
  • Na inloggen kiest u in het menu voor: PASSEN >> DECLARATIES en drukt u op de knop “Toevoegen” om een nieuwe declaratie in te voeren.
  • Bij bankrekening of girorekening dient u slechts één nummer in te vullen.
  • Na het invoeren van een Nederlandse postcode met huisnummer, kunt u op de knop “Controleren” drukken, waarna er automatisch de juiste straat en woonplaats worden bijgezocht.
  • Bij hoeveelheid vult u het aantal liters in, bij bedrag het bedrag in euro.
  • U kunt meerdere transacties invoeren per declaratie.
  • Indien u een scherm terug wilt navigeren binnen de beveiligde MTC-site, gebruik dan de knop “terug” en niet de knop in uw browser. Indien u de knop in de browser gebruikt, verlaat u de beveiligde omgeving en verliest u wellicht ingevoerde informatie.

Vergeet na het invoeren van de declaratie niet op de knop “Ter accordering aanbieden” te drukken. Met de knop “Bewaren” wordt de declaratie niet ter accordering aangeboden, maar kunt u de declaratie op een later tijdstip ophalen en eventueel wijzigen. Daarna kunt u de declaratie alsnog ter accordering aanbieden.

Verkeerd inloggen declaratiesysteem

Wanneer u drie keer verkeerd inlogt, wordt de toegang voor de rest van de dag geblokkeerd. U kunt het de volgende dag opnieuw proberen.

Declaratieformulier

Wilt u andere kosten dan brandstof declareren of kunt u niet inloggen bij Multi Tank Card, dan kunt u aan de rechterzijde een declaratieformulier downloaden.

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN