OVERIGE KOSTEN

BENODIGDE INFORMATIE OVERIGE KOSTEN

Hieronder treft u meer informatie aan over overige kosten zoals onbelaste vergoedingen. Klik op een van de onderwerpen voor de benodigde informatie.

OVERIGE KOSTEN

AFTREK WERKNEMER

Als een werknemer kosten maakt in verband met de auto van de zaak, zijn deze niet als beroepskosten aftrekbaar. Ook kunnen deze aan derden betaalde kosten niet in aftrek worden gebracht op de bijtelling van 14% of (ten minste) 25% terzake van het privé-gebruik van de auto van de werkgever.

ONBELASTE VERGOEDINGEN

Kosten die worden gemaakt in verband met een auto van de zaak, kunnen door de werkgever wel onbelast worden vergoed. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

 • parkeerkosten;
 • autowassen;
 • pont-, tol- en veerkosten;
 • wegenkaarten, lampjes, motorolie en dergelijke.

Verkeersboetes kunnen niet onbelast worden vergoed. Kosten in verband met de stalling van de auto van de zaak bij de werknemer thuis (bijvoorbeeld kosten voor een garage of een parkeerplaats) kunnen niet onbelast worden vergoed. Wel kan de werkgever onbelast een parkeerplaats bij de werkplek verstrekken (let op: niet vergoeden).

TIP EN VOORBEELD

Kosten met betrekking tot de auto van de zaak kunnen niet worden afgetrokken, maar wel belastingvrij worden vergoed. Daarom is het verstandig dergelijke kosten door de werkgever te laten betalen. Deze kan dan vervolgens aan de werknemer een hoge(re) bijdrage voor privé-gebruik vragen. Deze bijdrage kan dan van de bijtelling worden afgetrokken.

Voorbeeld wel/geen hogere eigen bijdrage

 • Catalogusprijs auto van de zaak € 20.000,–
 • Kosten voor wassen, parkeren e.d. gemiddeld op jaarbasis € 500,–
 • Belastingtarief voor de werknemer 42%

Situatie A

 • De werknemer betaalt zelf de kosten voor wassen, parkeren e.d.
 • eigen bijdrage voor privé-gebruik € 1.500,–
 • bijkomende kosten € 500,–

Belasting over bijtelling na aftrek eigen bijdrage: {(25% × € 20.000) – € 1.500} × 42% = € 1.470,–
Totaal te betalen door werknemer € 3.470,–

Situatie B

 • De werkgever betaalt de kosten voor wassen, parkeren en dergelijke en verhoogt de eigen bijdrage voor privé-gebruik met € 500,–.
 • eigen bijdrage werknemer (€ 1.500 + € 500) € 2.000,–

Belasting over bijtelling na aftrek eigen bijdrage: {(25% × € 20.000) – € 2.000} × 42 procent = € 1.260,–
Totaal € 3.260,–

De werknemer bespaart zich in situatie B dus € 210,– (= 42% van € 500,–)

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden). Ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon

0800 – 0443 (voor ondernemers) 0800 – 0543 (voor particulieren)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN