AUTOFOCUS: INZICHT IN RAPPORTAGES

ACTUELE, OVERZICHTELIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE

In Autofocus kunt u verschillende soorten rapportages opvragen zoals diversen excesrapportages, het wagenparkoverzicht en bestellingen. De aangeboden informatie wordt elke dag ververst en is heel overzichtelijk in 4 categorieën ingedeeld. Een simpele muisklik op de categorienaam, toont u direct de informatie over de diverse rapporten.

Uiteraard is het mogelijk de diverse rapporten te exporteren naar een excelbestand en zijn deze eenvoudig af te drukken.

DIVERSE RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN

HANDIG OM TE WETEN...

Zodra je bent ingelogd in Autofocus, wordt het hoofdscherm getoond met daarop een link naar alle mogelijke rapportages. Verder zie je in één overzicht een aantal kengetallen met betrekking tot je wagenpark die handig zijn om te weten.

 • Aantal actieve contracten
 • Aantal auto’s in bestelling
 • Gemiddelde kilometerstand auto’s
 • Gemiddelde looptijd auto’s in maanden
 • Gemiddeld leasetarief auto’s
CATEGORIE AFWIJKINGEN

Je kunt heel eenvoudig bekijken in hoeverre de leasecontracten qua kilometrage, brandstofgebruik en –verbruik, onderhoud en schades overeenkomstig het contract lopen of dat deze afwijkingen vertonen. Indien het een exces betreft en dus meer afwijkt dan de (door jezelf) ingestelde norm, zal het percentage getoond worden in de kleur groen (bij een positief exces) of rood (bij een negatief exces).

De rapporten voor je op een rij:

 • Afwijkende kilometrages t.o.v. het contract
 • Leaserijders met incorrecte kilometerstanden
 • Excesdefinitie: de vastgestelde norm waarbinnen mag worden afgeweken van de kilometrage, brandstofverbruik en –gebruik (soort brandstof), onderhoud en schade
 • Excesrapportage actieve contracten
 • Excesrapportage brandstof
 • Scorecard: overzicht van de excesrapportage ingezoomd op 1 kenteken
CATEGORIE FINANCIËN

Om je leasekosten te bewaken, kun je gebruik maken van diverse rapportages. Enerzijds rapportages met betrekking tot de brandstofkosten in een bepaalde periode, anderzijds de leaseverplichtingen ten behoeve van de jaarrekening. Je bepaalt zelf over welke periode je de informatie wilt bekijken.

De rapporten voor je op een rij:

 • Brandstofoverzicht actieve contracten: kilometerstanden, bedragen, liters en datum tankingen in een bepaalde periode
 • Factuuradressen
 • Kwartaalafrekening brandstof
 • Leaseverplichtingen (ten behoeve van de jaarrekening)
 • Maandafrekening brandstof
 • Overzicht afdracht correctie BTW: je ontvangt deze niet meer per post, maar kunt het zelf raadplegen.
CATEGORIE WAGENPARK

Jouw wagenpark kan per dag variëren. Via de rapportages heb je inzicht in alle aflopende contracten in een bepaalde periode, inclusief ingangsdatum van een contract, de kilometerstand en eventueel een link naar een bestelling. Ook kun je alle bestellingen raadplegen waarbij onder andere de verwachte afleverdatum getoond wordt. Wil je meer gedetailleerde informatie weten over je actieve contracten, dan vraag je het rapport ‘Contractgegevens’ op.

De rapporten op een rij:

 • Aflopende contracten
 • Bestellingen
 • Contractgegevens (van de actieve contracten)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN