Uw privacy

Special Lease Systems B.V. (hierna: Special Lease) is een leasemaatschappij met verstand van auto’s en met respect voor privacy. Special Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Privacy Statement Special Lease en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Uw belang staat voorop
Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop. U mag erop rekenen dat Special Lease bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende uitgangspunten in acht neemt:
Zorgvuldig
• Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens en houden ons bij de verwerking ervan aan de wet
Transparant
• Wij zijn transparant over het gebruik van uw gegevens
Veilig
• Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en wij nemen de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen.
Relevant
• Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om u en (indien van toepassing) uw werkgever onze diensten te leveren. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden
Service
• U kunt ons eenvoudig verzoeken uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.

Uitgebreide informatie en Contactgegevens
Voor uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het Privacy Statement Special Lease nalezen. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens vindt u in het Privacy Statement Special Lease.
• Naar Privacy Statement Special Lease