Zondag 17 februari jl. is een van de grondleggers van ons bedrijf, Eef van Gorp, na een kort ziekbed overleden.

“Meneer Eef”, zoals hij door het personeel van Eef en Huub en later Orange motors genoemd werd, stond in 1978, samen met zijn neef Huub van Gorp, aan de wieg van Opel dealer Eef en Huub en de universele leasemaatschappij Special Lease. Na zijn pensionering was hij nog met enige regelmaat te vinden bij Orange Motors en Special Lease, wanneer hij langs kwam voor een praatje waarin vaak herinneringen uit het verleden werden opgehaald.

Everdinus Hubertus van Gorp (Eef) is 85 jaar geworden. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.